Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förvaltning

vägförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

utbildningsförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

statsförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

stadsdelsförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

skolförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

skogsförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

Miljöförvaltningen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

militärförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

kyrkogårdsförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

kommunalförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

kameral

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

förvaltning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvalta

förvaltningsmässig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

fögderiförvaltning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

fortifikationsförvaltning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

centralförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

biståndsförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning

arméförvaltning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förvaltning