Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder försvara

urskulda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

svårförsvarad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

respondent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

oförsvårad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvåra

oförsvarbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

lättförsvarad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

lägga lök på laxen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvåra

hävda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

hålla stånd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

försvårande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvåra

försvåra,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

svår

försvarare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

försvarbar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

försvarsduglig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

försvar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

disputation,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

bita_ifrån_sig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

apologi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

apologetik

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

advokat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara