Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder försvar

totalförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

tjurfäktningsförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

sköldborg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

självförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

närförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

nationalförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

luftförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

lokalförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

lantvärn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

invasionsförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

insatsförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

immunförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

igelkottsförsvar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

hemvärn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

försvarsväsen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

försvarskraft,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

försvarslinje,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

försvarsmässig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

försvar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvara

flygvapen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

civilförsvar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

befästning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar

tank

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

försvar