Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förstå

välförståelig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

utläsa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

uppenbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

underförstå

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

svårförståelig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

oförstående

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

missförstå

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

lättförståelig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

läsförståelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

klok

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

inse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

greppa,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

förstå,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

veta

förstådd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

förståelig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

förståelse,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

förstående,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

förnuft,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

förbistring,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

få upp ögonen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

få klart för sig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

fatta galoppen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

begripa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå

aha

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förstå