Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förslag

ändringsförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

valberedning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

tips

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

skatteförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

resolutionsförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

propå

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

proposition

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

motion

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

motförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

menyförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

medlingsförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

lagförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

lagberedning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

kostnadsförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

kallelseförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

jämkningsförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

invit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

förslag,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

huvudton

förslagsställare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

förslagsvis,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

fredsförslag,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag

affärsförslag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förslag