Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder forskning

ärftlighetsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

åldersforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

valforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

urkundsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

uppdragsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

tidjordsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

sömnforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

spetsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

raketforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

proteinforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

polarforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

ortnamnsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

nätverksforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

målforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

minoritetsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

materieforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

manetforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

kärnforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

källforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

kreoliseringsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

klimatforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

kamelforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

jordbruksforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

inomhusforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

hjärnforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

grundforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

genusforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

genomforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

fredsforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

framtidsforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

forskningsprocess,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

forskningsmässig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

forskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forska

forskningsarbete,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

fornforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

evolutionsforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

dialektforskning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

bibelforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

beteendeforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

barndomsforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning

arkivforskning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forskning