Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förmå

yxa till

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

välformad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

utmejsla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

utforma

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

uppstoppad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

ta form

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

stöpa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

skulpturera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

plastisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

oförmögen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

oförmåga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

oformad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

konkurrensförmåga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

konkurrenskraftig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

kompetent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

kapabel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

i stånd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

glasblåsning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

förmögen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

förmå,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kunna

förmående,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

förmåga,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

förmå sig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

formning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

formge,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

formande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

formare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

forma till,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

formbar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

duga,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

dreja,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

forma

avlocka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå

arbetsför

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förmå