Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förlust

vätskeförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

värmeförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

värdeförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

visefall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

valförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

tidsförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

textförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

terrängförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

prestigeförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

objektförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

mångmiljardförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

minnesförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

manspillan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

manfall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

lagringsförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

kreditförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

kraftförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

kapitalförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

hemmaförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

förlustfri,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

förlustig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

förlustrik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

förlust,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlora

förlustbringande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

frihetsförlust,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

energiförlust,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

blodförlust

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust

avbräck

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förlust