Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förklara

välförklarlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

uttolka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

tillerkänna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

teckenförklaring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

svårförklarlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

saligförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

sakförklaring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

sakerförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

redogöra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

omyndigförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

olagligförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

ogiltigförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

ogiltigförklarad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

oförklarad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

oförklarlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

neutralitetsförklaring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

lättförklarlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

ledigförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

kärleksförklaring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

kultförklarad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

kompetensförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

instruera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

inkompetensförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

idiotförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

helgonförklara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

förklarlig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

förklara,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

meddela

förklarande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

förklaring,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

förklaringssätt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

friskförklara,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

explanativ,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

explicera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

exeges,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

efterrationalisering,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

efterhandskonstruktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

dödförklara,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

bankruttförklaring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara

avblåsa

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förklara