Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder förhållande

ägandeförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

vindförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

villkor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

vara ihop

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

under lika förhållanden

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

tvåpartsförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

temperaturförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

talförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

styrkeförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

släktskapsförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

samboförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

sakförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

relation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

parförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

omständighet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

naturbetingelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

missförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

ljusförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

levnadsförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

kärleksförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

konversionsförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

kausalförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

isförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

hamnförhållande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

förhållande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kärleksförhållande

fängelseförhållande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

ceteris_paribus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

bli_ihop

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

blandningsförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

beroendeförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande

arbetsförhållande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

förhållande