Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder fordon

åkdon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

utryckningsfordon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

polisfordon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

passagerarfordon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

pansarbil

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

motorfordon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

militärfordon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

kokvagn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

jeep

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

fordon,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åka

flyktfordon,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

elfordon,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

dressin,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

bandfordon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

ambulans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon

conveyance

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fordon