Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder flotta

tonnage

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

timmerflottning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

pendelbåtsflotta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

pansarflotta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

oflottad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

ledung

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

kustflotta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

krigsflotta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

högsjöflotta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

hangarfartygsflotta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

handelsflotta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

flotta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

timmer

flottande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

flottare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

flottning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

eskader,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

armada

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta

amiralitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

flotta