Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder fiber

växtfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

träfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

textilfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

syntetfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

plastfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

piassava

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

nässelfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

nylon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

naturfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

muskelfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

mikrofiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

manilla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

långfibrig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

linnefiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

krollsplint

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

kostfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

kortfibrig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

konstfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

kokosfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

kapock

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

glasfiber,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

fiberrik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

fibrig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

fibrös,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

fiber,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tråd

espartogräs,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

blånor

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

bindvävsfiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fiber

fiber

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

växt- eller muskeltråd