Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder fartyg (sida 1 av 2)

åttatusentonnare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

ångfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

ångare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

ångbåt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

västindiefarare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

vägare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

väderskepp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

vinterliggare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

valfångare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

ubåtsjaktfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

tvåmastare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

träfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

trupptransportfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

trirem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

tremastare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

Titanic

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

tankfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

systerfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

sluss

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

skrov

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

sjörövarfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

sjöman

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

sjöfart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

segelfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

saneringsfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

rederi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

propellerfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

plöja vågorna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

pansarfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

mätningsfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

motorfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

monsterfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

minsvepare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

minfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

midskepps

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

Mayflower

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

maskinrum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

låring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

långskepp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

lotsfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

loggert

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

logementsfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

lastfartyg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

landstiga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fartyg

Äldre inlägg
Page 1 of 2