Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder energi

överloppsenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

värmeenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

vitalkraft

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

toppenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

startenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

solenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

rörelseenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

rotationsenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

lägesenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

ljusenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

livsenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

kraft

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

kollisionsenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

joniseringsenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

högenergi

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

energilös,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

energimässig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

energiprincipen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

energirik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

energi,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

kraft

energiform,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

elenergi,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

elektricitet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi