Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder elektricitet

termoelektricitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

piezoelektricitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

motstånd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

kraftverk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

kortslutning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

kapacitans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

jorda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

induktionsspole

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

induktans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

gnidningselektricitet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

galvanism,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

fältstyrka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

frånskiljare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

fotoelektricitet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

flädermärgskula,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

enfas,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

elektrostriktion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

elektrisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

elektrofor,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

elektricitet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

energi

elektrifiera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

elektriker,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

el,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

drossel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

beröringselektricitet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

stream

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet

el

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

elektricitet