Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder effekt

yteffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

växthuseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

värmeeffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

watt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

uteffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

tunneleffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

tröskeleffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

teatereffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

strålningseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

spridningseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

smittoeffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

sluteffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

sidoeffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

placeboeffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

massverkanseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

marginaleffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

katharsiseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

hälsoeffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

hospitaliseringseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

gräsbrandseffekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

effektlös,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

effektmässig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

effekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bagage

effektfull,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

effektiv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

drogeffekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

dominoeffekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

bieffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt

badkarseffekt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

effekt