Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ed

ämbetsed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

värjemålsed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

vittnesed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

trohetsed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

mened

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

kungaed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

gå ed,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

faned,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

edsvuren,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

edsöre,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

edgång,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

edlig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

edligen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

edsförpliktelse,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

ed,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

näs

domared,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

beediga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

affidavit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ed

ed

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

högtidligt löfte gå ed på (något)