Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder diktare

Vergilius

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

skald

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

satirdiktare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Sapfo

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

psalmdiktare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

poet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Petrarca

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

parnass

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Ovidius

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Omar Khajjam

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Li Po

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Horatius

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Hesiodos

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

fabeldiktare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

diktare,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dikt

diktarskap,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

Aisopos

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare

poet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

diktare