Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder dialekt

uppsvenska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

uppländska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

södermanländska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

närkingska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

sveamål

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

närgska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

nyländska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

norrbottniska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

mål

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

munart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

medelpadska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

landsmål

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

jämtländska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

jylländska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

isogloss

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

hälsingska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

götamål,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

gästrikska,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

folkmål,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

dialektuttal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

dialekt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

språk

dialektal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

dialektologisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

dalmål,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

dalsländska,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

blekingska

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

allmogemål

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt

allmogespråk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dialekt