Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder departement

utrikesdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

utbildningsdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

statssekreterare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

statsdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

rättschef

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

näringsdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

kommunikationsdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

justitiedepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

jordbruksdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

inrikesdepartement

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

handelsdepartement,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

försvarsdepartement,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

finansdepartement,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

energidepartement,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

departement,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

departemental,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement

civildepartementet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

departement