Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder dela

vattendelare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

uppdela

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

tvådelad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

tudela

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

tredelad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

sönderdela

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

stycka

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

spänningsdelare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

skifte

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

odelbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

klyva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

itudelad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

indela

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

förgrena sig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

färgdelad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

fyrdela,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

femdelning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

delning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

delbar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

dela,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

del

delande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela

arvskifte

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dela