Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder dal

ådal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

vågdal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

trågdal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

sprickdal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

Simlångsdalen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

sidodal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

ravin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

längsdal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

kitteldal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

floddal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

fjälldal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

däld,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

dalsänka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

dalgång,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

dalkjusa,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dal

dal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nere

dal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fördjupning mellan två höjder. sänka