Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder då

vid det laget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

varvid

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

på den tiden

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

i så fall

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

i den vevan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

en gång i tiden,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

en gång i världen,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

därvid,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dåtida,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dåvarande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dåförtiden,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

dåmera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

då,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

följa

dittills,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för