Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder cell

äggcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

yngelcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

växtcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

vandrarcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

ursprungscell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

urcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

urdjurscell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

träcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

syncell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

stödjecell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

stamcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

sinnescell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

organcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

nässelcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

nervcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

muskeltråd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

muskelcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

modercell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

levercell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

körtelcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

könscell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

kroppscell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

korkcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

isoleringscell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

intracellulär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

hudcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

hjärncell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

gangliecell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

fängelsecell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

fosforsyracell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

flimmercell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

flercellig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

epitelcell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

encellig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

dottercell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

cytologisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

cytoplasma,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

cumuluscell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

coronacell,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

cellulär

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

bastcell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

cell

cell

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

litet isolerat rum