Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder budget

överbalanserad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

åtstramningsbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

utgiftsbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

underbalans

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

statsbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

snöbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

skuggbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

rambudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

programbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

originalbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

nationalbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

militärbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

kapitalbudget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

driftbudget,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

budget

budget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beräkning av kommande inkomster och utgifter årets budget var rekordstor