Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder bråkdel

åttondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

tusendel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

triljondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

trettondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

trettiondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

tredjedel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

toppen på isberget

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

tolftedel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

tiondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

sjättedel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

sjundedel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

sextiondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

niondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

miljondel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

hundradel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

fjärdedel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

femtondel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel

femtedel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bråkdel