Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder botten

ögonbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

älvbädd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

tjockbottnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

spiralbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

sjöbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

sandbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

rundbottnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

mångbottnad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

lerbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

kraterbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

i botten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

hårbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

havsbotten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

flodbädd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

flatbottnad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

fartygsbotten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

dubbelbotten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

djuphavsbotten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten

dalbotten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

botten