Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder bostad

änkesäte

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

åretruntbostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

vinterbostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

ungkarlslya

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

tjänstebostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

studentbostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

sommarbostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

servicebostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

servicehus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

residens

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

prästgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

prostgård

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

presidentbostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

kyffe

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

kvart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

krypin

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

jungfrubur

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

inkvartera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

husrum

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

gruppboende,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

dubblett,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

diplomatbostad,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad

arbetarbostad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bostad