Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder böja

utåtböjd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

utböjning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

uppåtböjd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

oböjd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

oböjlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

niga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

nedböjning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

kura

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

kongruensböjning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

konjugation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

knäböja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

heterotematisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

heteroklitisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

halsjärn,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

boja

fängsel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

boja

flexion,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

flektera,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

fjättrar,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

boja

bakåtböjd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja

avböja

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

böja