Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder bevara

välbevarad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

vidmakthålla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

upprätthålla

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

ta vara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

ta till vara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

ta reda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

spermabank

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

spela in

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

skydda

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

självbevarande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

samhällsbevarande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

rädda från glömskan

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

preservera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

obevärad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevära

konservator

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

konservera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

idébank

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

i behåll

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

hålla..8

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

genbank,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

fredsbevarande,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

biobank

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara

bevära

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

örlogsfartyg

bevärande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevära

artbank

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bevara