Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder betydelse

totalitetsbetydelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

tillmäta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

semem

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

semantisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

referent

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

intension

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

grundbetydelse,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

extension,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

dubbeltydig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

betydelsemässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

betydelselös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

betydelsefattig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse

betydelse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

viktig

betydelsebärande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

betydelse