Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder beslut

åtalsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

åklagarbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

taxeringsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

stämmobeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

rådslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

riksdagsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

resningsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

resolution

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

regeringsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

rambeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

publiceringsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

presidentbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

majoritetsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

häktningsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

gentlemannabeslut,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

förvaltningsbeslut,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

försvarsbeslut,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

domstolsbeslut,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

beslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

besluta

avvisningsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

avvecklingsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

anhållningsbeslut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut

position

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

beslut