Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder bergart

ytbergart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

vulkanit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

trapp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

trakyt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

skiffer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

skarn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

sandsten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

porfyr

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

plutonisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

pimpsten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

pegmatit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

organogen

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

oolit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

obsidian

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

neptunisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

märgelsten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

mandelsten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

magmabergart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

lerskiffer

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

leptit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

klyft

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

kalksten

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

hälleflinta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

hyperit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gångbergart,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gråvacka,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gråsten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gry,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

granit,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gnuggsten,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gnejs,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

geologisk,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

gabbro,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

flexur,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

eruptivbergart,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

dolomit,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

djupbergart,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

diabas,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

bergart

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

berg

bauxit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

basalt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

amfibolit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

alunit

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart

agglomerat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bergart