Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder behöva

vårdbehov

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

vårdbehövande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

undvara

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

tarva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

skyddsbehövande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

onödig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

obehövd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

obehövlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

nödig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

i desperat behov

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

hjälpbehövande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

förnödenhet,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

erforderlig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

erfordra,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

behövande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

behövlig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva

behöva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

nödvändig

behov

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

behöva