Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder befria

straffri

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

rättfärdiggöra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

rentvå

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

obefriad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

göra sig kvitt,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

försätta på fri fot,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

frita,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

friskriven,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

frisedel,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

frikalla,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

fribrev,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

dispens,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

befrielse

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

befria

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fri

befriande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria

befriare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

befria