Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder bandspelare

videobandspelare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bandspelare

talregistreringsapparat

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bandspelare

magnetofon

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bandspelare

kassettbandspelare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bandspelare

kassettdäck

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bandspelare

bandspelare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

spela_in