Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder avdelning

wellnessavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

underavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

sjukhusavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

rotel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

protokoll

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

pressdetalj

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

personalavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

ministerium

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

lokalavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

landskansli

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

kulsprutavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

koltavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

kammare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

isoleringsavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

intensivvårdsavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

inköpsavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

handskriftsavdelning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

frimurarloge,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

ekonomiavdelning,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

division,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

departement,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

avdelningsvis

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

avdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

del

arrestavdelning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning

arbetarkommun

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

avdelning