Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder arv

ärva

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

världsarv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

testamente

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

samarv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

morsarv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

kvarlåtenskap

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

kulturarv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

istadarätt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

intestatarv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

genetik,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

fädernearv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

fadersarv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

danaarv,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arvsmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arvsmedel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arvsanlag

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arvlåtare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arvlös

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arvinge

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

arv

arv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

växt