Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder årtionde

åttiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

årtionde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tvåtusentalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

sjuttiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

sextiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundratiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundratjugotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundratrettiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundraåttiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundrafemtiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundrafyrtiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundranittiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundrasextiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

nittonhundrasjuttiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

decennium,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

artonhundraåttiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

artonhundranittiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde

artonhundrasjuttiotalet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

årtionde