Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder år (sida 1 av 3)

ödesår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

åttaårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

årtal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

årtionde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

årstid

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

årsklass

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

årsbarn

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

året om

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

året runt

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

årgång

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

år

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tid

åratal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

x-årig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

verksamhetsår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

valår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

uppbördsår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

ungdomsår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tvåårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tusenårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tryckår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

triennal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

treårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

trettonårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

trettioårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

torkår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tolvårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tolvmånadersperiod

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjänsteår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjugotvåårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjugoårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjugotreårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjugofyraårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjugofemårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tjugoettårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tioårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

tillverkningsår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

taxeringsår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

studieår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

sorgeår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

solvarv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

småbarnsår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

skrivår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

skottår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

skolår

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

år

Äldre inlägg
Page 1 of 3