Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder Antal

varvtal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

upplaga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

tittarsiffra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

räkna

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

passagerarsiffra

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

ohälsotal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

numerus

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

månadstal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

medlemsantal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

invånarantal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

födelsetal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

fulltalig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

femtielva,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

dödstal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

antalsmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

antal

antal

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

mången