Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder ålder

äktenskapsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

åldersmässig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

ålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

tid

x-åring

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

x-årsåldern

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

trotsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

trettiofemårsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

tolvårsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

tjugoåttaårsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

skolålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

sjuttioårsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

pensionsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

myndighetsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

minderårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

medelålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

levnadsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

körkortsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

konfirmationsålder

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

jämnårig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

gammal,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

förskoleålder,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder

fylla,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

ålder