Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder aktualisera

oaktualiserbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

oaktualiserad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

damma av,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

aktualisering

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

aktualiserande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

aktualiserbar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

aktualisation

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktualisera

aktualisera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aktuell