Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder akta

äkthet

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

äkta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

äktande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

välaktad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

akta

riktig

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

respektera

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

akta

oäkta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

oförfalskad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

oaktad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

akta

halväkta,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

genuin,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

fullödig,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

autentisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äkta

aktning

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

akta

akta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

vörda

aktande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

akta