Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder åker

åkerteg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

åkerlapp

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

åkerfält

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

åkergärde

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

åker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

fält

vret

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

teg

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

stubbåker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

rågåker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

rapsåker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

linåker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

leråker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

kornåker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker

havreåker

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

åker