Vad betyder det

Svar på +150 000 Svenska & Engelska

Vad betyder AGA

ägodel

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

ägare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

ägarform

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

äga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

bäst

ägande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

varuhavare

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

tillgångar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

svenskägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

stut

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

stryk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

statsägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

sparka röv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

smisk

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

samägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

rå om

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

privatägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

possessiv

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

pengar

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

oagad

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

norskägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

majoritetsäga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

kroppsaga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

kommunägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

karbas

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

i ägo

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

IP

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

inäga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

inneha

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

husaga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

helägd

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

godsherre,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

förstatliga,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

förfoga,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

finskägd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

egendom,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

danskägd,

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

besitta

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

barnaga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

allod

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

aktieägande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

äga

agande

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

aga

aga

är / betyder / synonymt med / annat ord för / kallas ofta för

hövding