övermätt på nöjen el. framgångar. likgiltig och ointresserad