Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Välj det ord som är mest relevant sökningen: Makt

Förslag på vad sökningen gav för träffar. Du måste välja det ordet som du sökte för att få svar på vad de har för innebörd och därefter förklaring så du förstår. Du kan därfefter fortsätta med att söka efter andra ord när du klickat vidare när du vet vad Makt har för innebörd och betydelse.

 Ackrediterar
 Allsmäktig
 Armé
 Avrustar
 Behärskar
 Bemäktigar Sig
 Besitter
 Centraliserar
 Delegat
 Diktatur
 Egen-mäktig
 Envålds-härskare
 Envälde
 Flat
 Frihet
 Fullmakt
 Försvar
 Förtryck
 Herra-välde
 Hård-handskarna
 Härskar
 Imperium
 Inblandning
 Inflytande
 Junta
 Klimakterium
 Klo
 Kraft
 Krigs-makt
 Kronan
 Kupp
 Maffia
 Makt
 Makt
 Makt-faktor
 Makt-fullkomlig
 Makt-lysten
 Maktlös
 Makt-språk
 Medlöpare
 Mild
 Militär 1
 Militär 2
 Militär-tjänst
 Missbrukar
 Mäktig
 Ockuperar
 Offentlighets-principen
 Officer
 Oinskränkt
 Parlamentarism
 Plågsam
 Polis
 Regerar
 Religion
 Representativ
 Retirerar
 Skyr
 Soldat
 Spioneri
 Spira
 Stats-makterna
 Stor-makt
 Strävar
 Tar
 Topp-möte
 Tron
 Tron-följd
 Tung
 Undersåte
 Uppror
 Utmaning
 Vanmakt
 Vidmakthåller
 Välde
 Välde
 Världslig
 Värst 2
 Värvar
 Väst 2
 Västmakterna
 åkallar
 åtrår
 överbefälhavare
 överföll
 övergångs-ålder
 överhet
 övermakt
 övermäktig

Om du vill veta mer om besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin

Vi arbetar på att visa en bild och film på varje ord som våra besökare vill ta reda på mer fakta om.