Skriv ett ord för att visa vad det betyder. Nu kan vi även visa vad engelska ord har för innebörd Sök engelska ord.

Välj det ord som är mest relevant sökningen: Halv

Förslag på vad sökningen gav för träffar. Du måste välja det ordet som du sökte för att få svar på vad de har för innebörd och därefter förklaring så du förstår. Du kan därfefter fortsätta med att söka efter andra ord när du klickat vidare när du vet vad Halv har för innebörd och betydelse.

 Avbalkar
 Bländar
 Checkar In
 Drygt
 Dunkel
 Dussin
 Dåsar
 Frustar
 Giffel
 Giftinformations-centralen
 Ginst
 Halv
 Halva
 Halv-annan
 Halv-bror
 Halv-dan
 Halverar
 Halv-fabrikat
 Halv-försäkring
 Halv-lek
 Halv-ljus
 Halv-pension
 Halv-statlig
 Halv-sular
 Halv-syster
 Halv-tid
 Halv-tid
 Halv-timme
 Halv-vägs
 Halv-år
 Halv-ö
 Hälft
 Jade
 Kisar
 Kupol
 Kvasi-
 Ljum
 Massa
 Migrän
 Omtöcknad
 Pungar Ut
 Skinka
 Skymning
 Skära
 Sommar-tid
 Stång
 Ställning
 Termin
 Udde
 Utgår
 Vajar
 Vil-stol
 Visdoms-tand

Om du vill veta mer om besök någon av dessa.
Wikipedia
Wiktionary
Google
Nationalencyklopedin

Vi arbetar på att visa en bild och film på varje ord som våra besökare vill ta reda på mer fakta om.